Vydali sme tretí diel v edícii Slovensko a prvá svetová vojna

Pridané: 11.3.2022 01:00:00 Počet zobrazení: 661

11 Marec 2022

Klub vojenskej histórie Beskydy od roku 2018 vydáva knižnú edíciu Slovensko a prvá svetová vojna. V týchto dňoch pribudol tretí diel tejto edície.

Vydali sme tretí diel v edícii Slovensko a prvá svetová vojna

Publikácia je tradične rozdelená do piatich samostatných podkapitol, ktoré obsahujú 18 odborných príspevkov od autorov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Ukrajiny. Tak, ako pri predchádzajúcich dieloch, témy príspevkov sa venujú nielen vojenských aspektom, ale autori svoju pozornosť zamerali aj na hospodárske, kultúrne, sociálne a ďalšie aspekty vojnového konfliktu z rokov 1914 – 1918. 

Kninu je možne objednať na TU.

Obsah publikácie:

 • Matúš KORBA - Medzilaborce a prvé boje v Karpatoch v novembri – decembri 1914
 • Matúš BURDA - Analýza strát Práporu poľných strelcov č. 32 na frontoch prvej svetovej vojny
 • Juraj ČERVENKA - Poručík v zálohe Karol Neményi a jeho letecká jednotka Flik 49
 • Tomasz WOŹNY - Boje na vrchu Kaštielik v roku 1915
 • Radim KAPAVÍK - Kde vzít vojáky do Karpat?
 • Jiří VRBA - Možnosti využití jmenných seznamů ztrát na příkladu bojů v Karpatech 1915
 • Jurij FATULA - Bojová cesta II. práporu 66. pešieho pluku (1914 – 1918)
 • Jana ZAŤKOVÁ - Bojová činnosť československých légií na talianskom fronte
 • Viktor SZABÓ - Vojnový príbeh Uhorského kráľovského košického 9. honvédskeho pešieho pluku
 • Martin KONEČNÝ - Boje rakúsko-uhorske 29. pešej divízie nad Osadným
 • Juraj ĎURČEK - Železnica v službách rakúsko-uhorskej armády so zameraním na karpatský front 1914 – 1915
 • Daniel Atanáz MANDZÁK - Spomienky na frontovú službu redemptoristu Augustína Klimenta
 • Anna ŠIMKULIČOVÁ - Obraz vojny v denníkoch Ladislava Mednyánskeho
 • Martin DROBŇÁK - Vianoce 1914 na bojisku v Karpatoch (spomienky rakúsko-uhorských vojakov a dôstojníkov)
 • Anton LIŠKA - Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na severovýchode Slovenska – pamiatky histórie
 • Radoslav TURIK - Starostlivosť o vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v medzivojnovom Československu
 • Martin DROBŇÁK - Pamiatky prvej svetovej vojny v meste Medzilaborce a využitie ich potenciálu pri rozvoji cestovného ruchu
 • Radim KAPAVÍK – Martin VOJTAS – Jan PETŘÍK – Jakub TĚSNOHLÍDEK - Jiří ZUBALÍK – Ondřej ČMELÁK – Peter TAJKOV – Arpád BALOGH - Archeologický prieskum zákopovej línie z prvej svetovej vojny nad obcou Sukov

Prihlásenie