O nás

Občianske združenie Klub vojenskej histórie Beskydy vzniklo v roku 2004. Združuje záujemcov o vojenskú históriu a svoju činnosť zameriava na obdobie prvej svetovej vojny. Súčasťou klubu je odborná skupina profesionálnych historikov, ktorí sa venujú odbornému výskumu udalostí prvej svetovej vojny v spojitosti s územím dnešného Slovenska. Okrem profesionálnych historikov sa do činnosti združenia zapája aj mnoho nadšencov, ktorí pomáhajú s obnovou a starostlivosťou o pamiatky z rokov 1914 – 1918. Činnosť klubu je možné rozdeliť do troch hlavných oblastí: výskum udalostí prvej svetovej vojny, starostlivosť o pamiatky z tohto obdobia a tiež popularizácia vojenskej histórie so zameraním na obdobie prvej svetovej vojny.

Klub vojenskej histórie Beskydy úzko spolupracuje s organizáciami a jednotlivcami z celej Európy. Súčasťou nami realizovaných projektov sú často kolegovia z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Slovinska, Talianska, Rakúska, Srbska, Ruska a ďalších krajín. Spoločným výsledkom práce nášho združenia, kolegov zo Slovenska a zahraničia a tiež samospráv a sponzorov, je publikovanie viac ako 10 monografií, stoviek článkov, niekoľko výstav, desiatok rozhlasových a televíznych reportáži.
Najviac viditeľným výsledkom našej činnosti je takmer 20 zrekonštruovaných vojnových cintorínov a tiež výstavba a údržba niekoľkých náučných turistických chodníkov zameraných na udalosti prvej svetovej vojny.
V súčasnej dobe je Klub vojenskej histórie Beskydy etablovaným a rešpektovaným občianskym združením, ktoré realizuje niekoľko projektov a každoročne pravidelne pripravuje desiatky podujatí. Ich spoločným menovateľom je téma prvej svetovej vojny.

Prihlásenie