Slovensko a prvá svetová vojna (III.)

Slovensko a prvá svetová vojna (III.)

Kolektívna monografia o udalostiach prvej svetovej vojny.

23 €

Výrobca: Klub vojenskej histórie Beskydy

Kolektívna monografia obsahujúca 18 odborných príspevkov od autorov zo Slovenska, Poľska, Českej republiky a Ukrajiny. Publikácia je rozdelená do piatich samostatných podkapitol. Rozsahom najväčšia je kapitola venovaná vojenským aspektom. Analyzované sú epizódy z bojovej činnosti na území dnešného Slovenska, ale aj z nasadenia našich predkov na bojiskách prvej svetovej vojny. Samostatná kapitola je vyčlenená hospodárskym, ekonomickým či spoločenským aspektom. V samostatnej kapitole sú sústredené aj príspevky venované dobovej tlači, spomienkam, a tiež dobovej propagande. V poradí štvrtej kapitole sú sústredené príspevky venované problematike vojnových cintorínov a pamätníkov. Poslednou kapitolou publikácie sú príspevky venované archeológii so zameraním na obdobie prvej svetovej vojny.

Edícia: Slovensko a prvá svetová vojna

Rozmer: 167×242 mm
Počet strán: 302
Väzba: tvrdá
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-973444-2-9

Prihlásenie