Štúdie v kolektívnych monografiách Slovensko a prvá svetová vojna

Pridané: 16.11.2022 19:05:17 Počet zobrazení: 502

16 November 2022

Knižnú edíciu Slovensko a prvá svetová vojna vydáva Klub vojenskej histórie Beskydy od roku 2018. Publikácie majú jednotnú štruktúru a obsahujú vždy odborné príspevky od autorov zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Českej republiky a Ukrajiny.

Štúdie v kolektívnych monografiách Slovensko a prvá svetová vojna

Publikácia je vždy rozdelená do piatich samostatných podkapitol. Rozsahom najväčšia býva zvyčajne kapitola venovaná vojenským aspektom. Analyzované sú epizódy z bojovej činnosti na území dnešného Slovenska, ale aj z nasadenia našich predkov na bojiskách prvej svetovej vojny. Samostatná kapitola je vyčlenená hospodárskym, ekonomickým či spoločenským aspektom. V samostatnej kapitole sú sústredené aj príspevky venované dobovej tlači, spomienkam, a tiež dobovej propagande. V poradí štvrtej kapitole sú sústredené príspevky venované problematike vojnových cintorínov a pamätníkov. Poslednou kapitolou publikácie sú príspevky venované archeológii so zameraním na obdobie prvej svetovej vojny.

Na tomto mieste prinášame sumár všetkých odborných príspevkov, ktoré boli publikované v jednotlivých dieloch edície:

SLOVENSKO A PRVÁ SVETOVÁ VOJNA (DIEL I., ISBN: 978-80-570-0576-6)

 • TURIK, Radoslav: Michalovčania v prvej svetovej vojne
 • GŁÓD, Bogusław: Ruská 10. jazdecká divízia gen. Kellera v Nízkych Beskydách
 • RÓZSAFI, János: November 1914: ťažké boje, veľké straty
 • WOŹNY, Tomasz: Konieczna – Zborov: Prelomenie obrany c.k. rakúsko-uhorskej 28. pechotnej divízie v marci 1915
 • DROBŇÁK Martin – KORBA, Matúš – SZABÓ, Viktor – TURIK, Radoslav: Mesto Stropkov a okolie počas I. svetovej vojny
 • ČERVENKA, Juraj: Letci K. u. k. Luftfahrtruppen z Bratislavy a ich ohlas v rodnom meste
 • FATULA, Jurij: Rakúsko-uhorský 85. peší pluk (slovenský aspekt)
 • BURDA, Matúš: Každodennosť vojaka rakúsko-uhorskej armády na východnom fronte v roku 1914 (od narukovania po prvé Vianoce v Haliči)
 • PAVLÍK, Peter: K niektorým otázkam Kragujevskej vzbury
 • BLAŠKOVÁ, Eleonóra: Mlčia múzy, keď rinčia zbrane? (Herci košických divadelných spoločností v 1. svetovej vojne)
 • KRUPA, Jozef: Najsevernejšia župa Uhorska v rokoch Veľkej vojny (Orava 1914 – 1918)
 • VRÁBEL, Ferdinand: Koniec prvej svetovej vojny a prevrat na Slovensku 1918/1919
 • ŠIMKULIČOVÁ, Anna: Z vojnového denníka grófky Ilony Andrássyovej
 • SZABÓ, Viktor: Obyvatelia Spiša vo Veľkej vojne na stránkach regionálnej dobovej tlače
 • DROBŇÁK, Martin – SZABÓ, Viktor: Vojnový album II. práporu rakúsko-uhorského "košického" 34. pešieho pluku (1914-1915)
 • VENCÁLEK, Jaroslav: Vize slovenského památníku obětem první světové války
 • DROBŇÁK, Martin: Pamiatky I. svetovej vojny a ich využitie v cestovnom ruchu
 • DROBŇÁK, Maroš: Pamätník na bojisku I. svetovej vojny na vrchu Kaštielik
 • DROBŇÁK, Martin – KRUPA, Jozef: Projekt zvoníc venovaných pamiatke vojakov padlých na bojiskách I. svetovej vojny
 • PETŘÍK, Jan – TĚSNOHLÍDEK, Jakub – ZUBALÍK, Jiří – VOJTAS, Martin – TAJKOV, Peter: Archeologický výzkum reliktů z první světové války v prostoru karpatského bojiště
 • BAČA, Martin – RYBÁR, Lukáš:Cintorín v Turanoch nad Ondavou a perspektívy archeologického výskumu cintorínov z prvej svetovej vojny

SLOVENSKO A PRVÁ SVETOVÁ VOJNA (DIEL II, ISBN 978-80-973444-1-2)

 • DULÍČEK, Lukaš: Rakousko-uherský pěší pluk č. 18 v Karpatech 1914/1915 
 • WOŹNY, Tomasz: Rakúsko-uhorský IX. „Litoměřický" zbor v prvých mesiacoch bojov v Karpatoch (7. november 1914 – 5. január 1915) 
 • RÓZSAFI, János: Tragédia 3. honvédskeho pešieho pluku v Karpatoch 
 • RUSEK, Tomáš: Přes Karpaty do Českých zemí (příběh první rozvědky České družiny) 
 • KORBA, Matúš : Útok ruského 24. armádneho zboru na Bardejov 
 • KAPAVÍK, Radim: Severomoravští zeměbranci v Karpatech 
 • ČERVENKA, Juraj: Vybrané letecké operácie príslušníkov K. u. k. Luftschifferabteilung na severovýchodnom bojisku od vypuknutia a vojny po gorlickú ofenzívu 
 • ČERVENKA, Juraj: Dôstojník rakúsko-uhorského letectva nadporučík František Čík 
 • ZAŤKOVÁ, Jana: Niekoľko poznámok k nasadeniu rakúsko-uhorského 71. pešieho pluku na východnom fronte 
 • ĎURČEK, Juraj: Železničná technika v prvej svetovej vojne so zameraním na úsek Humenné – Medzilaborce – Łupków 
 • BARTÓK, Béla: „Svätý dokument pre silné duše" Pamätný album Šarišskej župy vydaný v roku 1916 
 • RUSZAŁA, Kamil: Utekajúc na juh Karpát: utečenci z Haliče počas prvej svetovej vojny v Uhorsku 
 • BURDA, Matúš: Obec Ruská Kajňa v rokoch 1914 – 1918 
 • ŠIMKO, Lukáš : Vzbura prešovskej posádky 
 • ŠIMKULIČOVÁ, Anna: Géza Gyóni - novinár, poet a martýr nezmyselnej vojny
 • VRÁBEL, Ferdinand: Vojna v Karpatoch 1914 – 1915 a tlač v Uhorsku
 • SZABÓ, Viktor: Vojnový korešpondent Aage Madelung: Môj vojnový denník
 • TURIK, Radoslav: Padlí vojaci z rakúsko-uhorského „mariborského" Pešieho pluku č. 47 na území dnešného Slovenska
 • FATULA, Jurij – LESYK, Konštantín: Vojnové cintoríny prvej svetovej vojny v Užhorode
 • VENCÁLEK, Jaroslav: K projektu stropkovské muzejní expozice „Východní fronta 1. světové války" 
 • PAVLÍK, Peter: Vojnový cintorín Zábranie
 • DROBŇÁK, Martin: Obnova najväčšieho vojnového cintorína z prvej svetovej vojny na Slovensku
 • ZUBALÍK, Jiří – VOJTAS, Martin – BÍŠKO, Richard – DROBŇÁK, Martin – TĚSNOHLÍDEK, Jakub – PETŘÍK, Jan – KAPAVÍK, Radim – PETR, Libor – TAJKOV, Peter: Archeologický prieskum bojiska z prvej svetovej vojny nad obcou Výrava

SLOVENSKO A PRVÁ SVETOVÁ VOJNA (DIEL III, ISBN 978-80-973444-2-9)

 • KORBA, Matúš: Medzilaborce a prvé boje v Karpatoch v novembri – decembri 1914
 • BURDA, Matúš: Analýza strát Práporu poľných strelcov č. 32 na frontoch prvej svetovej vojny 
 • ČERVENKA, Juraj: Poručík v zálohe Karol Neményi a jeho letecká jednotka Flik 49 
 • WOŹNY, Tomasz: Boje na vrchu Kaštielik v roku 1915 
 • KAPAVÍK, Radim: Kde vzít vojáky do Karpat?
 • VRBA, Jiří: Možnosti využití jmenných seznamů ztrát na příkladu bojů v Karpatech 1915
 • FATULA, Jurij: Bojová cesta II. práporu 66. pešieho pluku (1914 – 1918) 
 • ZAŤKOVÁ, Jana: Bojová činnosť československých légií na talianskom fronte
 • SZABÓ, Viktor: Vojnový príbeh Uhorského kráľovského košického 9. honvédskeho pešieho pluku 
 • KONEČNÝ, Martin: Boje rakúsko-uhorske 29. pešej divízie nad Osadným 
 • ĎURČEK, Juraj: Železnica v službách rakúsko-uhorskej armády so zameraním na karpatský front 1914 – 1915 
 • MANDZÁK, Daniel Atanáz: Spomienky na frontovú službu redemptoristu Augustína Klimenta
 • ŠIMKULIČOVÁ, Anna: Obraz vojny v denníkoch Ladislava Mednyánskeho
 • DROBŇÁK, Martin: Vianoce 1914 na bojisku v Karpatoch (spomienky rakúsko-uhorských vojakov a dôstojníkov)
 • LIŠKA, Anton: Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na severovýchode Slovenska – pamiatky histórie
 • TURIK, Radoslav: Starostlivosť o vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny v medzivojnovom Československu
 • DROBŇÁK, Martin: Pamiatky prvej svetovej vojny v meste Medzilaborce a využitie ich potenciálu pri rozvoji cestovného ruchu 
 • KAPAVÍK, Radim –VOJTAS, Martin – PETŘÍK, Jan – TĚSNOHLÍDEK, Jakub – ZUBALÍK, Jiří – ČMELÁK, Ondřej –TAJKOV, Peter – BALOGH, Arpád: Archeologický prieskum zákopovej línie z prvej svetovej vojny nad obcou Sukov 

Publikácie je možné objednať TU.

Prihlásenie