Činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy v roku 2021

Pridané: 28.12.2021 21:59:17 Počet zobrazení: 398

28 December 2021

Rok 2021 bol opäť výrazne poznamenaný pandémiou a tomuto faktu boli prispôsobené aj aktivity Klubu vojenskej histórie Beskydy. Napriek náročným podmienkam sa nám podarilo realizovať niekoľko aktivít, ktorých sumár prinášame v nasledujúcich riadkoch.

Činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy v roku 2021

Najviac energie sme venovali výskumnej činnosti. Počas celého roka sme aktívne pracovali na výskume zoznamov padlých vojakov rakúsko-uhorskej armády. Tento výskum koordinuje Radoslav Turik a aj vďaka jeho nasadeniu sa podarilo dosiahnuť dôležitý míľnik – knižne sme vydali zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského 67. pešieho pluku. Žiaľ nebolo možné knihu predstaviť verejne, ale len online na sociálnych sieťach.

Podarilo sa nám tiež dokončiť publikáciu o udalostiach prvej svetovej vojny v obci Richvald. Vydanie brožúrky nadväzovalo na výskum, ktorý sme pre obec realizovali v rokoch 2019 – 2020. Do tlače sme konečne poslali III. diel zborníka Slovensko a prvá svetová vojna. To bol projekt, ktorý asi najviac doplatil na pandémiu, pretože prepad predaja kníh obmedzil aj naše vydavateľské aktivity. Vydanie zborníkov si vyžaduje značné vstupné finančné náklady a tak sa aj vydanie tretieho dielu predĺžilo o viac ako rok. Sme radi, že sa nakoniec podarilo. Knihu predstavíme v januári 2022. Priebežne sme pracovali na niekoľkých štúdiách a článkoch, ktoré budú publikované v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. 

Vo veľmi obmedzenej miere sme sa mohli venovať obnovám vojnových cintorínov a údržbe náučných chodníkov. V letných mesiacoch sa nám podarilo zorganizovať tradičný medzinaŕodný dobrovoľnícky tábor a sme radi, že tradícia tohto podujatia pokračovala aj v týchto ťažkých časoch. Veríme, že v roku 2022 budeme môcť týmto aktivitám venovať viac priestoru. 

V rámci popularizácie vojenskej histórie sa uskutočnilo niekoľko aktivít. Prednášky pre verejnosť boli obmedzené na minimum. Podarilo sa uskutočniť iba jednu besedu vo Vihorlatskej knižnici a aj tú navštívilo len minimum ľudí.
V spolupráci so Slovenským rozhlasom sme pripravili letný seriál o histórii desiatich vojnových cintorínov. Tento seriál  bol vysielaný pravidelne počas prázdnin. Podarilo sa tiež pripraviť dve pekné reportáže so Štefanom Štecom do rusínskeho národnostného vysielania. Okrem toho sme sa spolupodieľali na niekoľkých televíznych, rozhlasových a printových správach.

Za veľký míľnik môžeme považovať predstavenie 26 minútového dokumentu Martina Tokára – Medzilaborce 1914/1915 – Zabudnuté denníky. Na tomto dokumente sme sa podieľali scenáristicky aj odborne.

V závere júla sa podarilo usporiadať tradičný turistický pochod k zvonici na vrchu Skory. Účasť bola troška nižšia ako po minulé roky, ale vzhľadom na okolnosti počas celého roka, sme radi že sa vôbec aktivita uskutočnila.

V závere roka sme sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie na Ukrajine. Nadviazali sme dobré kontakty s kolegami z miest Ivano-frankivsk a Užhorod. Do budúcna plánujeme spoločné výskumné aktivity, ale tiež vzájomnú pomoc pri obnove vojnových cintorínov. 

Napriek zložitým podmienkam v podstate takmer počas celého roka, sa nám darilo spolupracovať s kolegami nielen zo Slovenska, ale aj Českej republiky, Poľska a Maďarska. Prehĺbila sa spolupráca s partnermi v Slovinsku a na Ukrajine. Veríme, že budúci rok sa v hojnejšom počte stretneme na spoločných aktivitách.

Ďakujeme za priazeň a podporu v roku 2021.

Prihlásenie