Vydali sme zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského 67. pešieho pluku

Pridané: 15.12.2021 22:32:30 Počet zobrazení: 623

15 December 2021

Po rokoch práce sa nám podarilo dokončiť výskum padlých vojakov jednej konkrétnej rakúsko-uhorskej jednotky. Konkrétne ide o "prešovský" Peší pluk č. 67 (Infanterieregiment nr. 67, skratka IR67), v ktorom slúžili tisíce mužov z regiónov Šariša, Spiša a Liptova. V tomto zozname sa nám podarilo zhromaždiť záznamy o 2 888 mužoch, ktorí zomreli v priebehu vojny a tesne po nej a ich smrť bola zaznamenaná v matrikách padlých tejto jednotky.

Vydali sme zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského 67. pešieho pluku

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo tento zoznam dostať do podoby ucelenej knižnej publikácie. Dúfame, že si nájde cestu ku všetkým, ktorí pátrajú po osudoch svojich predkov, či iným záujemcom o našu vojenskú históriu.

Zostavovateľom zoznamu je PhDr. Radoslav Turik. Táto publikácia však vznikla najmä vďaka tomu, že sme dokázali pre náš výskum (týkajúci sa padlých vojakov v prvej svetovej vojne) nadchnúť skupinu dobrovoľníkov a spolupracovníkov, bez ktorých by naša práca trvala omnoho dlhšie. Za ich snahu a ochotu obetovať tejto činnosti svoj voľný čas im ďakujeme.

Za podporu ďakujeme Prešovský samosprávny kraj. Projekt vydania publikácie bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 1347/2021/OPR. Názov podporovanej činnosti: Publikácia: Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského Pešieho pluku č. 67.

Prihlásenie