Pripravujeme zoznam padlých vojakov honvédskeho 9. pešieho pluku

Pridané: 2.9.2023 11:05:15 Počet zobrazení: 351

02 September 2023

V jeseni predstavíme novinku v edícii: Zoznamy. V týchto dňoch dokončujeme Zoznam padlých vojakov honvédskeho 9. pešieho pluku

Pripravujeme zoznam padlých vojakov honvédskeho 9. pešieho pluku

Spracovanie a knižné vydanie zoznamov padlých vojakov je výsledkom niekoľko rokov trvajúcej práce. V roku 2021 sa nám podarilo vydať zoznam pre rakúsko-uhorský 67. peší pluk. V roku 2022 sme dokončili a vydali zoznam pre rakúsko-uhorský 66. peší pluk. V tomto roku vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja dokončujeme vydanie zoznamu honvédského 9. pešieho pluku. 

V tejto jednotke slúžili najmä vojaci z územia východného Slovenska. Pluk sa zúčastnil bojov na viacerých bojiskách prvej svetovej vojny. Doposiaľ nebol spracovaný žiaden ucelený zoznam padlých vojakov tohto pluku, ani bojová cesta tejto jednotky.

Výskum zameraný na získanie mien padlých vojakov prebieha dlhodobo. V prvej fáze výskumu sme našu pozornosť venovali najmä zhromaždeniu archívnych materiálov. Nasledovalo ich triedenie, spracovanie, prepis a následná analýza. V týchto dňoch dokončujeme rukopis publikácie. Súčasťou prác je aj odborná a obsahová korektúra textu. Po finálnej kontrole môže publikácia putovať do tlačiarne.

Publikáciu Zoznam padlých vojakov Honvédskeho pšieho pluku č. 9, predstavíme verejnosti už túto jeseň.

 

 psk

Projekt vydania publikácie bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. č. 881/2023/OPR. Názov podporovanej činnosti:

Publikácia: Zoznam padlých vojakov Honvédskeho pešieho pluku č. 9

Prihlásenie