Pripravujeme ďalší zoznam padlých vojakov

Pridané: 1.7.2022 08:19:58 Počet zobrazení: 544

01 Júl 2022

V roku 2021 Klub vojenskej histórie Beskydy vydal publikáciu Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského 67. pešieho pluku. V tomto roku intenzívne pokračujeme na príprave ďalšej publikácie v edícii zoznamy. Zameraná bude na rakúsko-uhorský 66. peší pluk.

Pripravujeme ďalší zoznam padlých vojakov

Knižné vydaný zoznam padlých vojakov 67. pešieho pluku je výsledkom niekoľko rokov trvajúcej práce. V tejto jednotke slúžili tisíce mužov z regiónov Šariša, Spiša a Liptova. V zozname sa nám podarilo zhromaždiť záznamy o 2 888 mužoch, ktorí zomreli v priebehu vojny a tesne po nej a ich smrť bola zaznamenaná v matrikách padlých tejto jednotky.

Od začiatku roka intenzívne pracujeme na finalizácii zoznamu padlých vojakov rakúsko-uhorského 66. pešieho pluku. Náš výskum sa blíži do finále a v jeseni do tlače poputuje ďalší zoznam v knižnej podobe. Máme z toho veľkú radosť, pretože takto bude spracovaná už druhá jednotka rakúsko-uhorskej armády, v ktorej slúžili vojaci z východného Slovenska.

Projekt vydania publikácie bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na základe Zmluvy č. 865/2022/OPR. Názov podporovanej činnosti:
Publikácia: Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského Pešieho pluku č. 66.

PSK

 

 

Prihlásenie