Prednáška v Snine

Pridané: 20.3.2023 15:31:48 Počet zobrazení: 216

20 Marec 2023

Vo štvrtok 16. marca 2023 v Mestskej knižnici v Snine odzneli prednášky venované téme prvej svetovej vojny.

Prednáška v Snine

Počas bezmála dvojhodinového podujatia mali návštevníci možnosť zhliadnuť prednášky Antona Lišku z Krajského pamiatkového úradu Prešov a Radoslava Turika z Klubu vojenskej histórie Beskydy. Anton Liška sa vo svojej prednáške venoval histórii vojnových cintrínov z prvej svetovej vojny. Ozrejmil tiež proces vyhlasovania týchto pietnych miest za národné kultúrne pamiatky. Zároveň predstavil publikáciu Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie.

Radoslav Turik sa venoval téme hľadanie mien vojakov padlých v prvej svetovej vojne. Publiku predstavil svoju poslednú publikáciu Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského 66. pešieho pluku. Zároveň prezentoval niekoľko rokov trvajúci výskum, ktorého výsledkom je zmienená publikácia. 

Na záver obaja autori svoje knihy venovali Mestskej knižnici v Snine. 

Prihlásenie