Posviacka zrekonštruovaného vojnového cintorína v Breznici

Pridané: 1.5.2023 12:37:38 Počet zobrazení: 1195

01 Máj 2023

Piatok 28. apríla 2023 sa v obci Breznica uskutočnila slávnostná posviacka vojnového cintorína z prvej svetovej vojny. Táto udalosť bola zavŕšením rekonštrukcie, ktorá sa uskutočnila v rokoch 2022/2023.

Posviacka zrekonštruovaného vojnového cintorína v Breznici

Obnovu vojnového cintorína realizovala obec Breznica v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy. Práce boli realizované na základe návrhu krajinných architektov Mareka Sobolu a Jana Janíka. Súčasťou obnovy neboli len stavebné práce, ale aj rozsiahly výskum zameraný na získanie mien pochovaných vojakov, ako aj na samotnú históriu tohto pietneho miesta.

Vojnový cintorín je národnou kultúrnou pamiatkou. Príprava projektu, ako aj samotná obnova bola pravidelne konzultovaná s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove. 

Samotné stavebné práce boli realizované najmä v roku 2022. Rekonštrukcia vojnového cintorína zahŕňala vybudovanie oplotenia a stavnu centrálneho pamätníka. Nakoľko sa nezachoval náčrt vojnového cintorína a hroby neboli v teréne viditeľné, osadenie krížov nebolo realizové.

Slávnostnej posviacky vojnového cintorína sa zúčastnili nielen obyvatelia obce a nadšenci vojenskej histórie, ale tiež zástupcovia diplomatického zboru a viacerých štátnych inštitúcii. Čestnú stráž a protokolárne zázemie podujatia zabezpečovali príslušníci Ozbrojených síl SR.

Projekt obnovy vojnového cintorína v Breznici je peknou ukážkou spolupráce historikov, pamiatkarov, štátnej správy, samosprávy a tiež dobrovoľníkov. Obnova vojnového cintrína bola realizovaná vďaka podpore Ministerstva vnútra SR.

Posviacka cintorína Breznica

Prihlásenie