Podieľali sme sa na realizácii umelecko-remeselného plenéru

Pridané: 4.4.2023 11:23:39 Počet zobrazení: 685

04 Apríl 2023

V závere marca sme sa spolupodieľali na príprave a realizácii umeleckého plenéru v Nižnej Polianke.

Podieľali sme sa na realizácii umelecko-remeselného plenéru

Obec Nižná Polianka v spolupráci KVH Beskydy a Podvihorlatskou paletou organizovali umelecký plenér, ktorého témou boli vojnové udalosti z rokov 1914 - 1918. Podujatia sa zúčastnili umelci rôzneho zamerania - maliari, ale aj remeselníci pracujúci s kovom, kameňom či drevom. 

Umelcom a remeselníkom tému prvej svetovej vojny na úvod predstavil Martin Drobňák a Radoslav Turik počas prednášok v priestoroch obecného úradu. Priamo v teréne sprevádzal počas exkurzie náš kolega Anton Liška z KPÚ Prešov. Následne umelci pracovali niekoľko dní. Vďaka ich práci vznikli desiatky nádherných obrazov, ale tiež kríže a rôzne drobné prvky architektúry, ktoré budú použité ako súčasť obnovovaných vojnových cintorínov, alebo miest, ktoré pripomínajú udalosti prvej svetovej vojny.

Remeselníci a nadšenci z KVH Beskydy sa počas plenéra venovali najmä výrobe krížov na vojnové cintoríny. Zapojili sa tiež do prác s kameňom a drevom na prvkoch, ktoré budú použité ako súčasť oplotení vojnových cintorínov.

Umeleckého plenéra sa zúčastnili umelci zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. 

SK PL

Podujatie bolo realizované v rámci projektu č. PLSK.01.01.00-12-0159/17-00
„Zachrániť pred zabudnutím - posilňovanie cezhraničného dedičstva revitalizáciou cintorínov z I. svetovej vojny poľsko-slovenského pohraničia"
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.

Klub vojenskej histórie Beskydy bol odborným garantom podujatia.

 

Prihlásenie