Pamiatkový úrad SR vydal novú knihu o vojnových cintorínoch z prvej svetovej vojny

Pridané: 10.2.2023 16:32:33 Počet zobrazení: 257

10 Február 2023

Štvrtok 9. februára 2023 sa vo Vihorlatskej knižnici v Humennom uskutočnil krst novej publikácie, ktorá sa venuje problematike vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny. Autorom knihy je Anton Liška, pracovník Krajského pamiatkového úradu v Prešove.

Pamiatkový úrad SR vydal novú knihu o vojnových cintorínoch z prvej svetovej vojny

Pamiatkový úrad SR od roku 2014 postupne vyhlasuje za kultúrne pamiatky súbor takmer 60 vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny. Na tejto aktivite od začiatku úzko spolupracuje s Klubom vojenskej histórie Beskydy. Súčasťou procesu vyhlasovania týchto pietnych miest za NKP sú aj sprievodné aktivity, ktoré majú za cieľ informovať odbornú a laickú verejnosť.

V roku 2022 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia, ktorej súčasťou bolo predstavenie výstavy o vojnových cintorínoch z rokov 1914 - 1918. V tomto roku Pamiatkový úrad SR predstavil novú publikáciu pod názvom: Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny z územia severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie. Publikácia mapuje históriu vjnových cintorínov, ale prináša tiež informácie o možnostiach správnej obnovy týchto pamiatok. 

Knihu slávnostne pokrstili predsedu Klubu vojenskej histórie Beskydy Martina Drobňák a riaditeľa Krajského pamiatkového úradu Prešov Marián Uličný. Súčasťou podujatia boli aj prednášky Antona Lišku, Martina Drobňáka, Radoslava Turika.

Prihlásenie