Otvorená prvá fáza expozície vo Veľkrope

Pridané: 14.11.2022 04:41:27 Počet zobrazení: 478

14 November 2022

Piatok, 11. novembra 2022, sme verejnosti predstavili prvú fázu expozície Boje v Karpatoch - Veľkrop 1914/1915.

Otvorená prvá fáza expozície vo Veľkrope

V obci Veľkrop sa nachádza najväčší vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Je na ňom pochovaných 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. V rokoch 2010 - 2018 Klub vojenskej histórie Beskydy a obec Veľkrop realizovali obnovu tohto pietneho miesta.

Pokračovaním spolupráce bolo vybudovanie náučného chodníka. Od roku 2019 sme sa pustili do ďalšej spoločnej aktivity - zriadenia expozície venovanej bojom prvej svetovej vojny v širšom okolí obce. 

V obci Veľkrop sa nachádza nevyužívaná budova školy. Pred troma rokmi sme spracovali projekt premeny školy na malé múzeum venované udalostiam prvej svetovej vojny. Kvôli finančnej aj technickej náročnoszi sme projekt rozdelili do viacro fáz. Nasledovali nevyhnutné stavebné úpravy a následná realizácia prvej fázy expozície, ktorú sme 11.11.2022 predstavili verejnosti.

V rámci prvej fázy bola zrelaizovaná úprava jednej expozičnej miestnosti a vstupnej časti. V expozičnej miestnosti sa návštevník dozvie základné informácie o priebehu bojov v okolí Veľkropu. Súčasťou sú figuríny s uniformami vojakov a tiež vitríny s exponátmi. Vo vstupnej časti môže návštevník vidizeť fotografickú výstavu, ktorá približuje proces obnovy vojnvého cintorína v rokoch 2010 - 2018.

V nasledujúcich rokoch budeme v prácach pokračovať. Postupne chceme expozíciu rozšíriť o ďalšie miestnosti a najmä ju priebežne dopĺňať o ďalšie exponáty.

Prihlásenie