Obnova vojnového cintorína v obci Šarišské Čierne

Pridané: 1.12.2023 14:43:50 Počet zobrazení: 2513

01 December 2023

V roku 2023 naši dobrovoľníci pracovali aj na obnove vojnového cintorína v obci Šarišské Čierne (okres Bardejov).

Obnova vojnového cintorína v obci Šarišské Čierne

Vojnový cintorín v obci Šarišské Čierne patrí k tým, ktoré boli na pokraji zániku. V prvej fáze obec Šarišské Čierne plochu cintorína vyčistila od náletových drevín. Nasledoval odborný výskum ktorý realizovali historici z nášho združenia. Ďalším krokom boli samotné práce na vojnovom cintoríne, ktoré sa realizovali v roku 2023. Výrazne sa do nich zapojili aj dobrovoľníci z nášho združenia a remeselníci počas umeleckého plenera, ktorý organizovala obec Nižná Polianka.

Obnova tohto vojnového cintorína je pekným príkladom spolupráce samosprávy a občianskeho združenia. Spoločnými silami s obcami Nižná Polianka a Šarišské Čierne vojnový cintorín podarilo obnoviť a zachrániť pred zánikom.

sk-pl

Aktivita bola realizovaná počas umelecko-remeselného plenera. Ten bol realizované v rámci projektu č. PLSK.01.01.00-12-0159/17-00
„Zachrániť pred zabudnutím - posilňovanie cezhraničného dedičstva revitalizáciou cintorínov z I. svetovej vojny poľsko-slovenského pohraničia"
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.

Klub vojenskej histórie Beskydy bol odborným garantom podujatia.

Prihlásenie