Obnova vojnového cintorína v obci Jankovce

Pridané: 1.4.2024 22:41:19 Počet zobrazení: 1615

01 Apríl 2024

Vojnový cintorín z prvej svetovej vojny v obci Jankovce sa radí medzi menšie vojnové pohrebiská. V roku 2023 bola realizovaná jeho obnova.

Obnova vojnového cintorína v obci Jankovce

Vojnové hroby na obecnom cintoríne v Jankovciach sa nachádzali na dvoch miestach. Ich presná identifikácia už bola problematická. Najmä hroby v centrálnej časti cintorína už nebolo možné identifikovať (je možné že došlo aj k ich prepochovaniu). V hornej časti cintorína boli v minulosti osadené náhrobníky, ktoré mali pripomínať prítomnosť vojenského pohrebiska.

Pri úprave tohto vojnového cintorína sme sa rozhodli nahradiť už poškodené a zdevastované náhrobníky novým pamätníkom, ktorý bude pripomínať všetkých padlých vojakov, ktorí v rokoch 1914 - 1918 zahynuli v tejto obci.
Prvou fázou obnovy bol výskum, ktorého cieľom bolo získanie mien tu pochovaných vojakov. Pôvodný zoznam sme doplnili o údaje z archívov vo Viedni, Budapešti a Prahe. Nasledovala príprava projektu pamätníka a následne stavebná časť projektu.

Pamätník tvorí veľký žulový monolit (o váhe vyše 2 ton), ktorého súčasťou je cortenová doska s menami vojakov. Kamenný monolit bol doplnený o murované prvky, vytvorené taktiež zo žulových haklíkov a kociek. V blízkosti pietneho miesta sa nachádza informačná tabuľa v slovenskom a anglickom jazyku.

Posviacka vojnového cintorína je plánovaná na leto roku 2024.

skpl

Aktivita bola realizovaná počas umelecko-remeselného plenera. Ten bol realizované v rámci projektu č. PLSK.01.01.00-12-0159/17-00
„Zachrániť pred zabudnutím - posilňovanie cezhraničného dedičstva revitalizáciou cintorínov z I. svetovej vojny poľsko-slovenského pohraničia"
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.

Klub vojenskej histórie Beskydy bol odborným garantom podujatia.

Prihlásenie