Nový pamätník v Repejove - miestna časť Pravrovce

Pridané: 30.10.2023 03:41:48 Počet zobrazení: 1613

30 Október 2023

V obci Repejov sa nachádzajú dva vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny. Jeden priamo v obci Repejov, druhý v miestnej časti Pravrovce.

Nový pamätník v Repejove - miestna časť Pravrovce

Hroby vojakov sa nachádzajú na civilnom cintoríne v Repejove - miestna časť Pravrovce. Vojnový cintorín tvorí jeden masový hrob, v ktorom je pochovaných 46 vojakov. Podľa mena je možné identifikovať 44 rakúsko-uhorských vojakov. Dva a neznámi vojaci boli príslušníkmi ruskej armády.

Nezachoval sa náčrt, ktorý by identifikoval presnú polohu vojnového hrobu. V rámci vykonaneho výskumu bolo poloha hrobu určená na základe komunikácie so staršími obyvateľmi obce. V roku 2021 bola poloha masovej šachty identifikovaná aj vizuálne a poloha hrobu bola zakreslená.

V roku 2023 bola v rámci umeleckého plenera realizovaná stavba pamätníka na tomto mieste. Pamätník tvorí kamenný podstavec na ktorom je umiestnený drevený vyrezávaný kríž. Súčasťou podstavca je tiež smaltovaná tabuľa s menami pochovaných vojakov. Do prác na realizácii pamätníka boli zapojení aj dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy. Na vojnovom cintoríne v Pravrovciach vznikol priestor, kde už v tomto roku budú môcť ľudia zapáliť sviečku na pamiatku padlých vojakov.

SK PL

Aktivita bola realizovaná počas umelecko-remeselného plenera. Ten bol realizované v rámci projektu č. PLSK.01.01.00-12-0159/17-00
„Zachrániť pred zabudnutím - posilňovanie cezhraničného dedičstva revitalizáciou cintorínov z I. svetovej vojny poľsko-slovenského pohraničia"
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.

Klub vojenskej histórie Beskydy bol odborným garantom podujatia.

Prihlásenie