Nový pamätník na vojnovom cintoríne v Chmeľovej

Pridané: 30.8.2023 17:02:11 Počet zobrazení: 2061

30 August 2023

Na vojnovom cintoríne v obci Chmeľová (okres Bardejov) pribudol nový centrálny pamätník.

Nový pamätník na vojnovom cintoríne v Chmeľovej

Tento vojnový cintorín je súčasťou obecného cintorína. Žiaľ v období socializmu asi polovica tohto vojnového pohrebiska zanikla z dôvodu rozširovania civilného cintorína. 

Naši dobrovoľníci v Chmeľovej pracovali už v roku 2011. Spoločne s obcou sme vtedy zachovanú časť vojnového cintorína vyznačili kamenným lemom, aby v budúcnosti nedošlo k poškodzovaniu vojnových hrobov.

Po rokoch sme sa do Chmeľovej vrátili znova. Na vojnovom cintoríne absentoval dôstojný centrálny pamätník. Ten sa podarilo vybudovať v tomto roku vďaka zapojeniu remeselníkov a nadšencov vojenskej histórie. Snažili sme sa pripraviť jednoduchý pamätník, ktorý by vhodne zapadol do plochy vojnového, ale aj civilného cintorína. Veríme, že sa nám podarilo vytvoriť priestor, kde už v tomto roku budú môcť ľudia zapáliť sviečku na pamiatku padlých vojakov.

 

 

 

sk-pl

Aktivita bola realizovaná počas umelecko-remeselného plenera. Ten bol realizované v rámci projektu č. PLSK.01.01.00-12-0159/17-00
„Zachrániť pred zabudnutím - posilňovanie cezhraničného dedičstva revitalizáciou cintorínov z I. svetovej vojny poľsko-slovenského pohraničia"
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.

Klub vojenskej histórie Beskydy bol odborným garantom podujatia.

Prihlásenie