Spolupracujeme na príprave novej náučnej lokality v slovensko-poľskom pohraničí

Pridané: 18.9.2023 16:46:17 Počet zobrazení: 2109

18 September 2023

Neďaleko obce Becherov vznikla nová náučná lokalita venovaná téme prvej svetovej vojny. Nachádza sa priamo na slovensko-poľskom pohraničí. V týchto dňoch boli inštalované informačné panely, lavičky a značenie náučnej lokality.

Spolupracujeme na príprave novej náučnej lokality v slovensko-poľskom pohraničí

Trasa lokality začína na parkovisku na hraničnom prechode medzi obcami Becherov a Konieczna. Cieľom náučnej lokality je Vojnový cintorín č. 46 Konieczna - Beskidek. Ten sa nachádza priamo na štátnej hranici. Je to symbolické miesto, ktoré prepája históriu Slovenska a Poľska. Autorom architektonického návrhu tohto pietneho miesta je známy
slovenský architekt Dušan Samuel Jurkovič, ktorý v čase prvej svetovej vojny projektoval vojnové cintoríny v oblasti Żmigród.

Náučná lokalita medzi obcami Becherov a Konieczna je venovaná práve osobnosti a dielu tohto významného architekta. Tvorí ju šesť informačných panelov a lavičky.

Náučnú lokalitu vybudoval obecný podnik Nižná Polianka v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy, za podpory obce Becherov a partnerov z Poľska. Vydané tiež boli informačné letáky o náučnej lokalite v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku.

sk pl

Aktivita bola realizovaná počas umelecko-remeselného plenera. Ten bol realizované v rámci projektu č. PLSK.01.01.00-12-0159/17-00
„Zachrániť pred zabudnutím - posilňovanie cezhraničného dedičstva revitalizáciou cintorínov z I. svetovej vojny poľsko-slovenského pohraničia" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.

Klub vojenskej histórie Beskydy bol odborným garantom podujatia.

Prihlásenie