Nová expozícia: Boje v Karpatoch - Medzilaborce 1914/1915

Pridané: 5.7.2021 22:15:32 Počet zobrazení: 388

05 Júl 2021

V týchto dňoch bola otvorená nová expozícia: Boje v Karpatoch - Medzilaborce 1914/1915. Na projekte expozície sa podieľalo aj naše združenie v spolupráci s mestom Medzilaborce a Prešovským klubom vojenskej histórie Dukla.

Nová expozícia: Boje v Karpatoch - Medzilaborce 1914/1915

Expozícia sa nachádza v priestoroch kultúrneho domu v Medzilaborciach (budova Múzea moderného umenia Andyho Warhola). Návštevníci sa v nej môžu oboznámiť s priebehom bojov na severovýchodnom Slovensku s dôrazom na mesto Medzilaborce a širšie okolie počas prvej svetovej vojny. Súčasťou inštalácie sú tiež dobové uniformy, ako aj výstroj či výzbroj bojujúcich armád. Utrpenie vojakov na Karpatskom fronte majú zas dokumentovať úryvky z dobových denníkov, spomienok alebo vojenských hlásení. S pomocou moderných technológií si návštevníci môžu pozrieť i množstvo historických fotografií, ilustrácií, máp či autentických dokumentov.

Prihlásenie