Naši dobrovoľníci pri výrobe krížov na vojnové cintríny

Pridané: 5.9.2023 21:30:02 Počet zobrazení: 531

05 September 2023

Klub vojenskej histórie Beskydy sa v tomto roku podieľa na obnove viacerých vojnových cintorínov. V priebehu celého roka sa naši dobrovoľníci venovali napríklad výrobe krížov.

Naši dobrovoľníci pri výrobe krížov na vojnové cintríny

Obnove vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny sa naše združenie venuje už dlhé roky. Naši dobrovoľníci sa podieľali na rekonštrukciách vojnových cintorínov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničií. V tomto roku naše združenie realizuje obnovu viacerých vojnových cintorínov na severovýchodnom Slovensku. Na viacerých projektoch spolupracujeme so samosprávou, alebo partnermi zo zahraničia.

Aby sme maximálne využili finančné prostriedky získané na obnovu, snažíme sa realizovať väčšinu prác vo svojej réžii. Vďaka podpore viacerých súkromných darcov no najmä poisťovne Generali sme v minulom roku mohli rozšíriť vybavenie našej dielne. Vďaka tomu naši dobrovoľníci priebežne počas celého roka pracujú na výrobe krížov, ktoré sú priebežne inštalované na vojnových cintorínoch. Vyrobili sme tiež niekoľko lavičiek a informačných panelov. Ak sa Vám naša činnésť páči, budeme radi ak nás podporíte. 

generali

Realizácia tejto aktivity je možná najmä vďaka podpore Poisťovne Generali, ktorá nám v roku 2022 poskytla finančný dar na nákup technického vybavenia.

Prihlásenie