Naše združenie si pripomína 20 rokov činnosti

Pridané: 16.1.2024 08:46:27 Počet zobrazení: 1059

16 Január 2024

Klub vojenskej histórie Beskydy vznikol v roku 2004 a už 20 rokov svoju činnosť zameriava na obdobie prvej svetovej vojny.

Naše združenie si pripomína 20 rokov činnosti

Súčasťou klubu je odborná skupina profesionálnych historikov, ktorí sa venujú odbornému výskumu udalostí prvej svetovej vojny v spojitosti s územím dnešného Slovenska. Okrem profesionálnych historikov sa do činnosti združenia zapája aj mnoho nadšencov, ktorí pomáhajú s obnovou a starostlivosťou o pamiatky z rokov 1914 – 1918. Činnosť klubu je možné rozdeliť do troch hlavných oblastí: výskum udalostí prvej svetovej vojny, starostlivosť o pamiatky z tohto obdobia a tiež popularizácia vojenskej histórie so zameraním na obdobie prvej svetovej vojny.

Za 20 rokov činnosti Klub vojenskej histórie Beskydy realizoval množstvo projektov a aktivít, ktorých výsledkom je:

  • viac ako 15 monografií na tému prvá svetová vojna
  • stovky článkov, rozhovorov, rozhlasových a televíznych reportáži venovaných téme prvej svetovej vojny
  • viac ako 15 zrekonštruovaných vojnových cintorínov z rokov 1914 – 1918
  • výstavba niekoľkých pamätníkov venovaných prvej svetovej
  • realizácia a údržba 7 náučných turistických chodníkov na bojisko prvej svetovej vojny
  • digitalizácia viac ako 25 000 mien vojakov padlých v prvej svetovej vojne
  • uskutočnenie desiatok podujatí venovaných udalostiam prvej svetovej vojny (konferencie, semináre, turistické pochody, prednášky, koncerty, výstavy a pod.)
  • Všetky tieto aktivity sme realizovali za pomoci nadšencov a dobrovoľníkov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Slovinska, Talianska Rakúska, Srbska a Rumunska.

Prácu týchto ľudí chceme pre históriu uchovať aj v podobe publikácie, ktorá by mapovala dve desaťročia činnosti Klubu vojenskej histórie Beskydy. Vydanie publikácie môžete podporiť na stránke darcovského portálu.

Prihlásenie