Medzinárodná vedecká konferencia: Severovýchodné Slovensko - bojisko prvej svetovej vojny

Pridané: 31.10.2021 11:09:00 Počet zobrazení: 397

31 Október 2021

V závere septembra sa v Bardejovských kúpeľoch uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia: Severovýchodné Slovensko - bojisko prvej svetovej vojny.

Medzinárodná vedecká konferencia: Severovýchodné Slovensko - bojisko prvej svetovej vojny

Organizátorom konferencie bola obec Nižná Polianka, ktorá v súčasnej dobe realizuje cehraničný projekt, ktorého súčasťou bolo aj toto podujatie. Klub vojenskej histórie Beskydy bol doborným garantom celej aktivity. Konferencia bola zameraná nielen na ozrejmenie historických súvislostí, ale tiež na prezentáciu potenciálu dedičstva tohto konfliktu (vojnové cintoríny, pamätníky...) pri rozvoji cestovného ruchu. Zúčastnili sa jej preto nielen historici, ale aj pracovníci v turizme a cestovnom ruchu a tiež niekoľko žurnalistov.

Konferencia mala medzinárodný charakter. Do Bardejovských kúpeľov dorazili odborníci zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Rakúska, Českej republiky, Slovínska a Ukrajiny. Odznelo viac ako 20 prednášok a niekoľko diskusných príspevkov. Súčasťou podujatia bola aj exkurzia na bojisko v slovensko-poľskom pohraničí. Priamo v teréne boli predstavené príklady obnovy pamiatok z prvej svetovej vojny, ako aj možnosti ich využitia pri rozvoji turizmu.

Podujatie bolo čiastočne obmedzené aktuálnou epidemickou situáciou. Laicka verejnosť sa ho mohla zúčastniť len v obmedzenej miere. Prednášky, ktoré na podujati odzneli, boli audiovizuálne zaznamenané. Postupne budú zverejnené na internete a prístupné všetkým záujemcom o vojenskú históriu. 

sk pl

Podujatie bolo realizované v rámci projektu č. PLSK.01.01.00-12-0159/17-00
„Zachrániť pred zabudnutím - posilňovanie cezhraničného dedičstva revitalizáciou cintorínov z I. svetovej vojny poľsko-slovenského pohraničia"
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.

Klub vojenskej histórie Beskydy bol odborným garantom konferencie.

Prihlásenie