Medzinárodná vedecká konferencia o vojnových cintorínoch na severovýchodnom Slovensku

Pridané: 3.12.2022 14:34:42 Počet zobrazení: 446

03 December 2022

Utorok 29. novembra 2022 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia venovaná problematike vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku.

Medzinárodná vedecká konferencia o vojnových cintorínoch na severovýchodnom Slovensku

Podujatie pod názvom "Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie" sa uskutočnilo v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Organizátormi podujatia boli Pamiatkový úrad SR a Krajský pamiatkový úrad Prešov. Partnermi podujatia boli: Univerzitná knižnica v Bratislave, Vojenský historický ústav Bratislava a Klub vojenskej histórie Beskydy.

Cieľom konferencie bolo podať komplexné a nateraz spravidla nepublikované informácie o frontových a lazaretných vojnových cintorínoch z prvej svetovej vojny, nachádzajúcich sa na území severovýchodného Slovenska. Súčasťou medzinárodnej vedeckej konferencie bola aj vernisáž výstavy s rovnakým názvom, ktorá bude postupne prezentovaná vo viacerých mestách.

Za Klub vojenskej histórie Beskydy s prednáškou vystúpili Mgr. Martin Drobňák a PhDr. Radoslav Turik. V rámci odbornej spolupráce sme sa tiež podieľali na príprave výstavy. 

Prihlásenie