Krst knihy na vrchu Kaštielik

Pridané: 6.2.2023 16:21:52 Počet zobrazení: 406

06 Február 2023

V roku 2022 sa naše občianske združenie spolupodieľalo na príprave publikácie Nižná Polianka - Sekowa 1914/1915. V nedeľu 5. februára 2023 sme knihu slávnostne pokrstili a predstavili verejnosti.

Krst knihy na vrchu Kaštielik

Rozhodli sme sa, že krst publikácie urobíme priamo na vrchu Kaštielik - teda na mieste, kde sa v roku 1915 bojovalo a priebeh bojov je opísaný aj v novej publikácii. Vybrali sme si nielen autentické miesto, ale aj autentický čas. Vo februári a marci 1915 prebiehali o vrch Kaštielik intenzívne boje. Po viac ako sto rokoch sme k pamätníku na vrch putovali za podobných podmienok, ako vojaci v roku 1915. Celé podujatie tak malo neopakovateľnú atmosféru.

Priamo pri pamätníku knihu predstavili jej autori Martin Drobňák a Tomász Woźny. Nasledoval slávnostný krt publikácie a krátky odpočinok po náročnom pochode. Následne sa necelá dvatsiatka turistov vybrala späť do obce Nižná Polianka. 

Vydavateľom knihy je obec Nižná Polianka. Pre záujemcov je publikácia dotupná online.

 

SK PL

Publikácia bola vydaná v rámci projektu č. PLSK.01.01.00-12-0159/17-00 „Zachrániť pred zabudnutím - posilňovanie cezhraničného dedičstva revitalizáciou cintorínov z I. svetovej vojny poľsko-slovenského pohraničia" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.

Prihlásenie