Jedinečný spomienkový koncert na bojisku prvej svetovej vojny

Pridané: 25.4.2023 13:37:45 Počet zobrazení: 4214

25 Apríl 2023

Nedeľu 23. apríla 2023 sa v obci Nižná Polianka uskutočnil jedinečný spomienkový koncert na niekdajšom bojisku prvej svetovej vojny. Jeho vyvrcholením bolo vystúpenie sláčikového orchestra.

Jedinečný spomienkový koncert na bojisku prvej svetovej vojny

Netradičné podujatie na netradičnom mieste. Na Slovensku realizované v takomto formáte prvýkrát. Hudobné telesá zahrali piesne a melódie všetkým účastníkom a návštevníkom podujatia, no najmä vojakom, ktorí pred viac ako sto rokmi prišli do Karpát a domov sa už nevrátili.

Pomedzi karpatské kopce zneli melódie vojenských pochodov, ale aj ľudových piesní s vojenskou tématikou. Program zavŕšilo famózne vystúpenie sláčikového orchestra. Kontrast bývalého bojiska a nádherných melódií klasickej hudby vytvoril neopísateľnú atmosféru. 

Diváci si mohli na koncerte vypočut vystúpenia: CK polního dechového orchestra z Českej republiky, mužskej speváckej skupiny Hačure v doprovode cimbalovej hudby Chemlon, Vojenskej hudby Banská Bystrica, flašinetára Tomáša Plaszkyho a sláčikového orchestra Musica Iuvenális so sólistami Štátneho divadla v Košiciach. 

Súčasťou podujatia boli aj prednášky historikov a prezentácie výstav s témou prvej svetovej vojny. V areáli koncertu mohli diváci vidieť ukážky doboveho výstroja a výzbroje vojakov. Nechýbala dobová poľná kuchyňa, či ukážky vojenských zdravotníkov v poľnom lazarete. 

Celé podujatie bolo pripravené tak, aby na jednej strane poučilo, ale zároveň jedinečnou a umeleckou formou pripomenulo pamiatku vojakov, ktorí bojovali a zomierali v Karpatoch počas prvej svetovej vojny. 

interreg

Podujatie bolo realizované v rámci projektu č. PLSK.01.01.00-12-0159/17-00
„Zachrániť pred zabudnutím - posilňovanie cezhraničného dedičstva revitalizáciou cintorínov z I. svetovej vojny poľsko-slovenského pohraničia"
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.

Klub vojenskej histórie Beskydy bol odborným garantom podujatia.

Prihlásenie