Historici z KVH Beskydy na vedeckej konferencii v Stropkove

Pridané: 10.6.2023 10:03:00 Počet zobrazení: 557

10 Jún 2023

V dňoch 8. - 9. júna 2023 sa v priestoroch reprezentačnej sály Kaštieľa v Stropkove konala vedecká konferencia mesta Stropkova pod názvom „Stropkov v priestore a čase“. Podujatia sa zúčastnili aj historici z Klubu vojenskej histórie Beskydy.

Historici z KVH Beskydy na vedeckej konferencii v Stropkove

Počas dvoch dní bolo odprezentovaných 23 tém, ktoré sú spojené s históriu mesta Stropkov. Historici z Klubu vojenskej histórie Beskydy na podujati vystúpili s dvoma prednáškami. Martin Drobňák sa venoval bojovej činnosti, ktorá v rokoch 1914/1915 prebiehala v meste Stropkov a okolí. Radoslav Turik prezentoval problematiku výskumu mien padlých vojakov na príklade vojnového cintorína v meste Stropkov.

Výstupom konferencie bude zborník príspevkov od všetkých autorov, ktorý bude vydaný koncom roka 2023 alebo začiatkom roka 2024. 

Prihlásenie