Dobrovoľníci v teréne počas umeleckého plenéra

Pridané: 8.4.2023 08:09:28 Počet zobrazení: 526

08 Apríl 2023

Obec Nižná Polianka v spolupráci KVH Beskydy a Podvihorlatskou paletou organizovali umelecký plenér, ktorého témou boli vojnové udalosti z rokov 1914 - 1918.

Dobrovoľníci v teréne počas umeleckého plenéra

Podujatia sa zúčastnili umelci rôzneho zamerania - maliari, ale aj remeselníci pracujúci s kovom, kameňom či drevom. Na prelome marca a apríla sa do prác zapojili aj dobrovoľníci z KVH Beskydy. Venovali sme sa najmä práci s drevom a kameňomom. Aktivity do ktorých sme sa zapojili boli veľmi pestré.

Naši dobrovoľníci počas niekoľkých dní lúpali smrekovcové brvná od kôry. Tieto brvná budú použité ako súčasť oplotení. Časť dobrovoľníkov spoločne s remeselníkmi pracovala na stavbe kamenných stĺpov na viacerých vojnových cintorínoch. Zapojili sme sa tiež do prác na úprave kameňa pre pamätníky, ktoré budú umiesnené na menších vojnových cintorínoch. Časť dobrovoľníkov sa počas celého plenéra venovala výrobe krížov. Ta spočívala nielen v úprave dreva, ale tiež v príprave postavcov, na ktoré budú kríže pripevnené.

Počas niekoľkých dní sa vykonalo veľké množstvo práce, vďaka ktorej ´bude možné revitalizovať niekoľko vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny. 

foto

logo

Podujatie bolo realizované v rámci projektu č. PLSK.01.01.00-12-0159/17-00
„Zachrániť pred zabudnutím - posilňovanie cezhraničného dedičstva revitalizáciou cintorínov z I. svetovej vojny poľsko-slovenského pohraničia"
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.

Klub vojenskej histórie Beskydy bol odborným garantom podujatia.

Prihlásenie